Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 109,2 34 77 -30,2%
Ekonomická oblasť 307,2 48 110 -4,3%
Zdravotníctvo 10,2 0 0 11,9%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 78,4 12 26 47,2%
Vzdelávanie 547,5 87 200 10,2%
Sociálne zabezpečenie 217,7 38 86 -2,0%
Výdavky VÚC spolu 1 270,1 234 534  

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.