Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 112,1 36 79 2,6%
Ekonomická oblasť 292,0 49 107 -5,0%
Zdravotníctvo 13,5 0 0 32,8%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 71,4 11 23 -9,0%
Vzdelávanie 531,7 91 197 -2,9%
Sociálne zabezpečenie 222,1 42 91 2,1%
Výdavky VÚC spolu 1 242,8 229 498  

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.