Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 309,1 242 562 2,4%
Nákup tovarov a služieb 1 026,6 190 441 9,1%
Transfery 372,0 69 160 4,9%
Kapitálové výdavky a transfery 667,5 123 287 -22,5%
Splácanie úrokov 29,6 5 13 -0,3%
Finančné operácie, splátky dlhov 222,4 41 95 -42,0%
Výdavky obcí spolu 3 627,1 671 1 557 -5,8%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).