Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 251,7 2,4%
Nákup tovarov a služieb 944,4 9,1%
Transfery 361,2 4,9%
Kapitálové výdavky a transfery 855,0 -22,5%
Splácanie úrokov 28,0 -0,3%
Finančné operácie, splátky dlhov 163,0 -42,0%
Výdavky obcí spolu 3 603,3 -5,8%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).