Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 285,5 238 549 -1,8%
Nákup tovarov a služieb 920,9 170 393 -10,3%
Transfery 389,8 72 166 4,8%
Kapitálové výdavky a transfery 802,1 148 342 20,2%
Splácanie úrokov 28,0 5 12 -5,3%
Finančné operácie, splátky dlhov 275,0 51 117 23,7%
Výdavky obcí spolu 3 701,4 685 1 580 2,0%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).