Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 637,1 302 689 22,9%
Nákup tovarov a služieb 1 081,4 200 455 9,7%
Transfery 446,1 82 188 18,7%
Kapitálové výdavky a transfery 893,6 165 376 11,5%
Splácanie úrokov 22,7 4 10 -21,9%
Finančné operácie, splátky dlhov 254,0 47 107 9,5%
Výdavky obcí spolu 4 334,8 800 1 824 15,4%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).