Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 683,1 310 675 2,8%
Nákup tovarov a služieb 1 081,4 199 434 0,0%
Transfery 446,1 82 179 0,0%
Kapitálové výdavky a transfery 893,6 165 359 0,0%
Splácanie úrokov 22,7 4 9 0,0%
Finančné operácie, splátky dlhov 254,0 47 102 0,0%
Výdavky obcí spolu 4 028,7 742 1 617 -7,1%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).