Koľko štát minie?

Starobné dôchodky

Objem vyplatených starobných dôchodkov dosiahol 7,2 mld. eur. Jedná sa o sumu vyššiu ako rozpočet ministerstva školstva, ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva dokopy. Zdroje potrebné na vyplatenie všetkých dôchodkových dávok rastú kvôli starnutiu obyvateľstva o takmer 200 až 300 mil. eur ročne.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 2 316,1 424 894 14,7%
Nákup tovarov a služieb 1 226,3 225 473 3,6%
Transfery 488,0 89 188 3,6%
Kapitálové výdavky a transfery 469,3 86 181 0,0%
Splácanie úrokov 20,5 4 8 -18,0%
Finančné operácie, splátky dlhov 220,0 40 85 0,0%
Výdavky obcí spolu 4 807,6 881 1 855 9,5%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).