Koľko štát minul?

Verejný dlh na obyvateľa

Hrubý dlh verejnej správy má v roku 2022 dosiahnuť takmer 65 miliárd eur. Pre porovnanie, v roku 2019 dosahoval niečo vyše 45 miliárd eur. Ak dlh prepočítame na jedného obyvateľa, v roku 2022 má dosiahnuť 11 925€ na obyvateľa. To je v porovnaní s čistou priemernou mzdou o takmer 13-krát viac. V roku 2019 predstavoval dlh na obyvateľa 8 296€.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 2 914,1 535 1 165 18,3%
Nákup tovarov a služieb 1 637,8 301 655 11,8%
Transfery 717,8 132 287 5,2%
Kapitálové výdavky a transfery 682,0 125 273 -15,8%
Splácanie úrokov 35,0 6 14 0,0%
Finančné operácie, splátky dlhov 200,0 37 80 0,0%
Výdavky obcí spolu 6 203,8 1 139 2 480 9,4%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).