Koľko štát minie?

Nákladný výber daní a ciel

Proces vyberania daní a ciel nás v roku 2018 bude stáť 228 miliónov eur. Komplikovaný systém daní si vyžaduje aj ich komplikovaný výber. Obrazne preto môžme povedať, že z 20% sadzby DPH pokrýva posledný percentuálny bod práve výdavky finančnej správy, ktorá dane vyberá.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 3 356,3 619 1 286 15,2%
Nákup tovarov a služieb 1 871,8 345 717 14,3%
Transfery 806,4 149 309 12,3%
Kapitálové výdavky a transfery 537,4 99 206 -21,2%
Splácanie úrokov 35,0 6 13 0,0%
Finančné operácie, splátky dlhov 200,0 37 77 0,0%
Výdavky obcí spolu 6 821,8 1 258 2 614 10,0%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).