Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 340,7 63 145 -1,2%
Nákup tovarov a služieb 210,4 39 89 2,8%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 409,4 76 174 5,6%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 122,4 23 52 12,4%
Finančné operácie a úroky 167,2 31 71 620,6%
Výdavky VÚC spolu 1 250,0 232 532 16,9%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.