Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 345,9 64 149 1,5%
Nákup tovarov a služieb 223,8 41 96 6,4%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 421,1 78 181 2,9%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 134,3 25 58 9,8%
Finančné operácie a úroky 37,8 7 16 -77,4%
Výdavky VÚC spolu 1 104,3 204 474 -11,7%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.