Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdy, odmeny, poistné -1,8% -6,4
Nákup tovarov a služieb 10,0% 20,3
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 8,6% 33,4
Kapitálové výdavky, nákup majetku -1,1% -1,4
Finančné operácie a úroky 51,1% 12,8
Výdavky VÚC spolu 0,0% 0,0

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.