Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 347,2 64 148 0,4%
Nákup tovarov a služieb 231,0 43 99 3,2%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 400,4 74 171 -4,9%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 120,4 22 51 -10,4%
Finančné operácie a úroky 42,9 8 18 13,6%
Výdavky VÚC spolu 1 142,0 211 487 3,4%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.