Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdy, odmeny, poistné 8,8% 28,1
Nákup tovarov a služieb 15,9% 31,7
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 0,0% 0,0
Kapitálové výdavky, nákup majetku 14,3% 15,1
Finančné operácie a úroky 0,0% 0,0
Výdavky VÚC spolu 7,0% 74,9

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.