Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 334,2 62 143 -3,7%
Nákup tovarov a služieb 232,0 43 99 0,4%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 403,3 74 173 0,7%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 150,4 28 64 24,9%
Finančné operácie a úroky 139,0 26 60 223,7%
Výdavky VÚC spolu 1 259,0 233 539 10,2%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.