Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 417,2 77 176 24,8%
Nákup tovarov a služieb 236,4 44 99 1,9%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 457,6 84 193 13,5%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 122,3 23 51 -18,7%
Finančné operácie a úroky 31,7 6 13 -77,2%
Výdavky VÚC spolu 1 270,1 234 534 0,9%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.