Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 417,2 75 163 0,0%
Nákup tovarov a služieb 236,4 44 96 0,0%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 457,6 79 171 0,0%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 122,3 9 20 0,0%
Finančné operácie a úroky 31,7 8 17 0,0%
Výdavky VÚC spolu 1 242,8 215 468 -2,2%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.