Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Pracujúci a zamestnanci

2013 2014 2015 2016 2017
Zamestnanci vo verej. sektore 633 300 635 300 655 200 663 100 674 900
Zamestnanci v súkrom. sektore 1 333 800 1 363 900 1 401 400 1 444 700 1 467 500
Podnikatelia spolu 360 600 362 000 363 600 381 700 382 700
Ostatní pracujúci 1 600 1 800 3 800 2 600 1 700
Pracujúci celkove 2 329 300 2 363 000 2 424 000 2 492 100 2 526 800

Popis tabuľky

Za zamestnancov vo verejnom sektore sa v rámci metódy Výberového zisťovania pracovných síl považujú osoby pracujúce v štátnom podniku, v organizácii s vlastníctvom územnej samosprávy (krajskej samosprávy a samosprávy obce) a osoby pracujúce v organizácii s medzinárodným vlastníctvom s prevažujúcim verejným sektorom. Údaje sú vždy k 31.12. daného roka.