Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Pracujúci a zamestnanci

2015 2016 2017 2018 2019
Zamestnanci vo verej. sektore 655 200 663 100 674 900 678 200 698 700
Zamestnanci v súkrom. sektore 1 401 400 1 444 700 1 467 500 1 518 500 1 505 800
Podnikatelia spolu 363 600 381 700 382 700 380 900 384 700
Ostatní pracujúci 3 800 2 600 1 700 1 400 2 000
Pracujúci celkove 2 424 000 2 492 100 2 526 800 2 579 000 2 591 200

Popis tabuľky

Za zamestnancov vo verejnom sektore sa v rámci metódy Výberového zisťovania pracovných síl považujú osoby pracujúce v štátnom podniku, v organizácii s vlastníctvom územnej samosprávy (krajskej samosprávy a samosprávy obce) a osoby pracujúce v organizácii s medzinárodným vlastníctvom s prevažujúcim verejným sektorom. Údaje sú vždy k 31.12. daného roka.