Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 5 869,2 0,4%
Medzispotreba 3 769,9 -5,4%
Sociálne platby 13 578,7 2,8%
Úrokové výdavky 1 286,5 19,2%
Dotácie 689,9 38,4%
Tvorba fixného kapitálu 2 182,3 -18,9%
Kapitálové transfery 402,8 -25,8%
Konsolidované výdavky verejnej správy 29 017,8

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.