Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 6 356,0 1 171 2 675 n.a.
Medzispotreba 4 101,7 756 1 726 n.a.
Sociálne platby 14 097,7 2 598 5 933 n.a.
Úrokové výdavky 1 387,0 256 584 n.a.
Dotácie 574,0 106 242 n.a.
Tvorba fixného kapitálu 2 552,8 470 1 074 n.a.
Kapitálové transfery 379,7 70 160 n.a.
Konsolidované výdavky verejnej správy 30 736,6    

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.