Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 4 920,3 n.a.
Medzispotreba 3 497,9 n.a.
Sociálne platby 13 757,9 n.a.
Úrokové výdavky 1 375,0 n.a.
Dotácie 989,1 n.a.
Tvorba fixného kapitálu 988,7 n.a.
Kapitálové transfery 656,3 n.a.
Konsolidované výdavky verejnej správy 28 049,6

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.