Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 4 920,3 5,3%
Medzispotreba 3 497,9 4,0%
Sociálne platby 13 757,9 2,9%
Úrokové výdavky 1 375,0 4,1%
Dotácie 989,1 -9,4%
Tvorba fixného kapitálu 988,7 11,3%
Kapitálové transfery 656,3 1,5%
Konsolidované výdavky verejnej správy 28 049,6

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.