Koľko štát minul?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 8 105,2 1 487 3 130 0,0%
Medzispotreba 4 888,0 897 1 888 0,0%
Sociálne platby 16 402,8 3 009 6 335 0,0%
Úrokové výdavky 1 135,8 208 439 0,0%
Dotácie 394,2 72 152 0,0%
Tvorba fixného kapitálu 2 163,3 397 835 0,0%
Kapitálové transfery 229,0 42 88 0,0%
Konsolidované výdavky verejnej správy 35 175,1 6 454 13 585 0,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.