Koľko štát minul?

Sociálne dávky

Približne 28 % verejných financií by mal štát v roku 2018 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 9,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (6,1 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 940 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 992 mil. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 173 miliónov.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 8 105,2 1 487 3 130 0,0%
Medzispotreba 4 888,0 897 1 888 0,0%
Sociálne platby 16 402,8 3 009 6 335 0,0%
Úrokové výdavky 1 135,8 208 439 0,0%
Dotácie 394,2 72 152 0,0%
Tvorba fixného kapitálu 2 163,3 397 835 0,0%
Kapitálové transfery 229,0 42 88 0,0%
Konsolidované výdavky verejnej správy 35 175,1 6 454 13 585 0,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.