Koľko štát minie?

Počet zamestnancov v územnej samospráve

Územná samospráva zamestnávala ku koncu roka 2017 187 450 zamestnancov. Títo sú priamo zamestnancami obcí, alebo sú zamestnancami príspevkových a rozpočtových organizácií, ktoré obce a kraje zriaďujú. V čísle sú zahrnutí aj zamestnanci vykonávajúci obecné služby v obciach.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 9 739,8 1 785 3 759 20,2%
Medzispotreba 5 281,6 968 2 038 8,1%
Sociálne platby 18 379,8 3 368 7 093 12,1%
Úrokové výdavky 1 057,1 194 408 -6,9%
Dotácie 471,5 86 182 19,6%
Tvorba fixného kapitálu 1 830,5 335 706 -15,4%
Kapitálové transfery 206,9 38 80 -9,7%
Konsolidované výdavky verejnej správy 39 325,9 7 206 15 177 11,8%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.