Koľko štát minie?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2021 sa príjmy fondu plánujú na 490 mil. eur, výdavky na skoro 258 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba viac ako 350 mil. eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 10 705,0 1 965 4 279 9,9%
Medzispotreba 7 096,0 1 302 2 836 34,4%
Sociálne platby 21 938,0 4 026 8 769 19,4%
Úrokové výdavky 927,0 170 371 -12,3%
Dotácie 1 663,0 305 665 252,7%
Tvorba fixného kapitálu 3 905,0 717 1 561 113,3%
Kapitálové transfery 435,0 80 174 110,2%
Konsolidované výdavky verejnej správy 49 047,0 9 001 19 605 24,7%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.