Koľko štát minul?

Mzdové náklady na hasiča a príslušníka Horskej služby

Ministerstvo vnútra spravuje hasičský a záchranársky zbor a príslušníkov Horskej záchrannej služby. Počet pracovných miest pre hasičov, záchranárov a horských záchranárov bol v roku 2021 určený na 4609 s finančným objemom takmer 93 mil. eur. Priemerné mesačné mzdové náklady na jedného hasiča alebo príslušníka Horskej služby je 2 284€.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 10 705,0 1 965 4 279 2,3%
Medzispotreba 7 096,0 1 302 2 836 28,7%
Sociálne platby 21 938,0 4 026 8 769 13,2%
Úrokové výdavky 927,0 170 371 -18,3%
Dotácie 1 663,0 305 665 34,5%
Tvorba fixného kapitálu 3 905,0 717 1 561 22,3%
Kapitálové transfery 435,0 80 174 -40,4%
Konsolidované výdavky verejnej správy 49 047,0 9 001 19 605 12,2%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.