Koľko štát minie?

Dotácie letiskám

V roku 2021 dostali slovenské letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch a Žiline z Ministerstva dopravy dotáciu v celkovej hodnote 5 mil. eur. Dotácie sú určené na bezpečnostnú ochranu letiska a výkon záchranných a hasičských služieb na letisku. Najväčšiu dotáciu dostalo Bratislavské letisko v sume 2,6 mil. eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 10 597,1 1 945 4 236 -1,0%
Medzispotreba 7 828,9 1 437 3 129 10,3%
Sociálne platby 20 305,6 3 727 8 116 -7,4%
Úrokové výdavky 918,3 169 367 -0,9%
Dotácie 1 118,1 205 447 -32,8%
Tvorba fixného kapitálu 4 785,9 878 1 913 22,6%
Kapitálové transfery 346,0 63 138 -20,5%
Konsolidované výdavky verejnej správy 49 387,4 9 064 19 741 0,7%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.