Koľko štát minul?

Kompenzácie cien energií

Začiatok vojny na Ukrajine so sebou priniesol energetickú krízu na ktorú reagujú štáty EU rôznymi spôsobmi dotácií a kompenzácií na zmiernenie dopadov na domácnosti a podniky. Slovenský rozpočet na rok 2023 počíta s rezervou na kompenzačné opatrenia v objeme 3,5 miliardy eur. Pre predstavu, Slovensko vybralo na dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 3,6 miliardy eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 12 151,5 2 230 4 857 14,7%
Medzispotreba 11 832,9 2 172 4 730 51,1%
Sociálne platby 22 084,8 4 053 8 828 8,8%
Úrokové výdavky 1 278,2 235 511 39,2%
Dotácie 981,2 180 392 -12,2%
Tvorba fixného kapitálu 4 917,1 902 1 965 2,7%
Kapitálové transfery 476,8 88 191 37,8%
Konsolidované výdavky verejnej správy 58 966,0 10 822 23 569 19,4%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.