Koľko štát minie?

Sociálne dávky

Približne 28 % verejných financií by mal štát v roku 2018 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 9,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (6,1 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 940 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 992 mil. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 173 miliónov.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 14 013,3 2 583 5 369 15,3%
Medzispotreba 8 140,1 1 501 3 119 -31,2%
Sociálne platby 26 763,5 4 934 10 254 21,2%
Úrokové výdavky 1 829,6 337 701 43,1%
Dotácie 1 946,3 359 746 98,4%
Tvorba fixného kapitálu 4 404,5 812 1 688 -10,4%
Kapitálové transfery 858,8 158 329 80,1%
Konsolidované výdavky verejnej správy 61 321,2 11 304 23 495 4,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.