Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Miera daňového zaťaženia SR

2015 2016 2017 2018 2019 2020
HDP v bežných cenách v mil. Eur 79 767,0 81 051,0 84 532,0 89 505,0 93 865,2 98 000,0
Rast HDP 5,0% 1,6% 4,3% 5,9% 4,9% 4,4%
Dane a odvody 23 809,6 23 710,4 25 509,3 27 528,1 29 031,0 30 048,0
Príjmy štátu v mil. Eur 33 656,9 31 864,0 34 184,8 36 456,0 38 852,0 38 845,5
Rast príjmov štátu v % 12,5% -5,3% 7,3% 6,6% 6,6% -0,0%
Miera daňového zaťaženia 42,2% 39,3% 40,4% 40,7% 41,4% 39,6%
Podiel výdavkov štátu na HDP 44,7% 42,7% 41,4% 41,7% 42,7% 40,1%

Popis tabuľky

Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.