Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 140,8 26 60 n.a.
Obecné dane 490,5 91 209 n.a.
Dane z nehnuteľností 315,3 58 135 n.a.
Dane z pozemkov   n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb   n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome   n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 175,2 32 75 n.a.
Dane určované obcami a VÚC spolu 631,3 117 269 n.a.
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 230,5 228 525 n.a.
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 412,0 76 176 n.a.

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.