Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 0,0 n.a.
Obecné dane 515,8 2,0%
Dane z nehnuteľností 325,9 2,9%
Dane z pozemkov n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 189,9 0,6%
Dane určované obcami a VÚC spolu 515,8 -0,2%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 573,8 15,8%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 674,5 16,7%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.