Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 0,0 0 0 n.a.
Obecné dane 653,8 107 226 14,1%
Dane z nehnuteľností 427,8 68 143 19,2%
Dane z pozemkov 94,8 n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb 297,2 n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 35,2 n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 225,6 40 83 5,4%
Dane určované obcami a VÚC spolu 653,8 107 226 14,1%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 2 200,2 413 870 1,1%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 942,9 177 373 1,1%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.