Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 4 696,0 868 2 004 n.a.
Spotrebné dane 1 985,0 367 847 n.a.
z minerálnych olejov 1 045,0 193 446 n.a.
z liehu 201,0 37 86 n.a.
z piva 56,0 10 24 n.a.
z vína 4,0 1 2 n.a.
z tabaku a tabakových výrobkov 636,0 118 271 n.a.
Zelené dane 43,0 8 18 n.a.
Nepriame dane spolu 6 681,0 1 236 2 852 n.a.

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.