Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 5 013,0 926 2 147 6,8%
Spotrebné dane 2 015,0 372 863 1,5%
z minerálnych olejov 1 076,9 199 461 3,0%
z liehu 201,8 37 86 0,4%
z piva 55,4 10 24 -1,0%
z vína 4,2 1 2 5,8%
z tabaku a tabakových výrobkov 640,0 118 274 0,6%
Zelené dane 36,7 7 16 -14,7%
Nepriame dane spolu 7 028,0 1 298 3 011 5,2%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.