Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 5 501,5 1 015 2 315 9,7%
Spotrebné dane 2 108,2 389 887 4,6%
z minerálnych olejov 1 132,9 209 477 5,2%
z liehu 203,7 38 86 0,9%
z piva 57,1 11 24 3,0%
z vína 4,4 1 2 5,1%
z tabaku a tabakových výrobkov 661,5 122 278 3,4%
Zelené dane 36,9 7 16 0,7%
Nepriame dane spolu 7 609,7 1 404 3 202 8,3%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.