Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 5 099,1 9,7%
Spotrebné dane 2 042,7 4,6%
z minerálnych olejov 1 080,4 5,2%
z liehu 205,7 0,9%
z piva 57,3 3,0%
z vína 4,4 5,1%
z tabaku a tabakových výrobkov 653,5 3,4%
Zelené dane 41,5 0,7%
Nepriame dane spolu 7 141,8 8,3%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.