Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 5 419,7 999 2 175 -1,5%
Spotrebné dane 2 173,9 401 872 3,1%
z minerálnych olejov 1 194,2 220 479 5,4%
z liehu 209,5 39 84 2,8%
z piva 56,7 10 23 -0,7%
z vína 4,6 1 2 3,3%
z tabaku a tabakových výrobkov 672,1 124 270 1,6%
Zelené dane 36,9 7 15 -0,0%
Nepriame dane spolu 7 593,5 1 399 3 047 -0,2%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.