Spotrebné dane

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Spotrebné dane
z minerálnych olejov
z liehu
z piva
z vína
z tabaku a tabakových výrobkov
Zelené dane