Koľko štát vybral?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 1 865,1 345 801 7,6%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 1 780,9 329 765 8,5%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 84,2 16 36 -8,1%
Daň z príjmov právnickej osoby 1 631,0 302 700 -2,1%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 167,1 31 72 16,7%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania 0,0 0 0 n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností 0,0 0 0 n.a.
Priame dane spolu 3 663,2 677 1 573 3,4%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.