Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 1 871,0 346 799 n.a.
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 1 788,0 331 763 n.a.
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 83,0 15 35 n.a.
Daň z príjmov právnickej osoby 1 975,0 365 843 n.a.
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 178,0 33 76 n.a.
Dane z majetku 0,3 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania   n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností   n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 4 024,3 744 1 718 n.a.

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.