Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 3 469,3 658 1 386 1,2%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 3 405,5 641 1 351 3,0%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 63,8 17 35 -46,6%
Daň z príjmov právnickej osoby 2 181,4 509 1 072 -24,8%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 235,1 47 99 -0,2%
Dane z majetku 427,8 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania   n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností   n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 6 379,5 1 214 2 558 -2,8%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.