Koľko štát vybral?

Sociálne dávky

Približne 28 % verejných financií by mal štát v roku 2018 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 9,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (6,1 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 940 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 992 mil. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 173 miliónov.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Slovensko 36,8% 39,6% 40,2% 43,1% 40,1% 40,4% 40,7% 41,4%
Česká republika 40,8% 41,4% 40,5% 41,3% 40,5% 40,5% 41,5% 41,6%
Poľsko 39,4% 38,8% 39,0% 39,1% 38,7% 39,8% 41,3% 41,1%
Maďarsko 46,9% 47,6% 47,4% 48,4% 45,0% 44,1% 43,8% 43,5%
Nemecko 44,9% 45,0% 44,9% 45,1% 45,5% 45,6% 46,3% 46,7%
Švédsko 49,9% 50,2% 49,2% 49,3% 50,7% 50,6% 50,7% 49,9%
EÚ (28) 44,8% 45,4% 45,1% 44,7% 44,7% 44,8% 45,1% 45,0%

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 2010 – 2019 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.