Koľko štát vyberie?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2018 sa príjmy fondu plánujú na takmer 405 mil. eur, výdavky na 163 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba ako 250 mil. eur.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Slovensko 36,8% 39,6% 40,2% 43,1% 40,1% 40,4% 40,7% 41,4%
Česká republika 40,8% 41,4% 40,5% 41,3% 40,5% 40,5% 41,5% 41,6%
Poľsko 39,4% 38,8% 39,0% 39,1% 38,7% 39,8% 41,3% 41,1%
Maďarsko 46,9% 47,6% 47,4% 48,4% 45,0% 44,1% 43,8% 43,5%
Nemecko 44,9% 45,0% 44,9% 45,1% 45,5% 45,6% 46,3% 46,7%
Švédsko 49,9% 50,2% 49,2% 49,3% 50,7% 50,6% 50,7% 49,9%
EÚ (28) 44,8% 45,4% 45,1% 44,7% 44,7% 44,8% 45,1% 45,0%

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 2010 – 2019 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.