Koľko štát vyberie?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slovensko 36,5% 36,3% 38,7% 39,3% 42,5% 39,3% 39,4%
Česká republika 40,3% 40,5% 41,4% 40,3% 41,1% 40,1% 40,4%
Poľsko 39,1% 39,1% 38,5% 38,8% 38,9% 38,7% 39,6%
Maďarsko 44,2% 46,2% 46,8% 46,9% 48,2% 44,8% 44,5%
Nemecko 43,8% 44,3% 44,5% 44,7% 44,5% 45,0% 45,2%
Švédsko 50,5% 50,8% 51,0% 50,0% 49,8% 50,6% 50,5%
EÚ (28) 44,0% 44,7% 45,4% 45,2% 44,6% 44,7% 44,9%

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.