Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 5 734,6 1 061 2 448 n.a.
Starobné dôchodkové poistenie 2 791,2 516 1 191 n.a.
Príjmy rezervného fondu solidarity 815,5 151 348 n.a.
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 4 992,7 923 2 131 n.a.
Bilancia -1 386,0 -256 -592 n.a.
Invalidné poistenie 1 029,6 190 439 n.a.
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 901,5 167 385 n.a.
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 128,2 24 55 n.a.
Nemocenské poistenie 473,9 88 202 n.a.
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 399,4 74 170 n.a.
Bilancia 74,4 14 32 n.a.
Úrazové poistenie 132,3 24 56 n.a.
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 44,3 8 19 n.a.
Bilancia 88,1 16 38 n.a.
Poistenie v nezamestnanosti 306,2 57 131 n.a.
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 174,3 32 74 n.a.
Bilancia 131,9 24 56 n.a.
Garančné poistenie 42,5 8 18 n.a.
Výdavky fondu garančného poistenia 16,3 3 7 n.a.
Bilancia 40,9 8 17 n.a.
Správny fond 143,3 27 61 n.a.
Výdavky správneho fondu 124,8 23 53 n.a.
Bilancia 18,6 3 8 n.a.

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.