Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 5 734,6 1 061 2 448 15,7%
Starobné dôchodkové poistenie 2 791,2 516 1 191 25,6%
Príjmy rezervného fondu solidarity 815,5 151 348 6,5%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 4 992,7 923 2 131 4,9%
Bilancia -1 386,0 -256 -592 n.a.
Invalidné poistenie 1 029,6 190 439 5,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 901,5 167 385 2,5%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 128,2 24 55 37,9%
Nemocenské poistenie 473,9 88 202 17,0%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 399,4 74 170 -6,7%
Bilancia 74,4 14 32 n.a.
Úrazové poistenie 132,3 24 56 0,5%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 44,3 8 19 2,5%
Bilancia 88,1 16 38 -0,5%
Poistenie v nezamestnanosti 306,2 57 131 6,1%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 174,3 32 74 0,0%
Bilancia 131,9 24 56 15,3%
Garančné poistenie 42,5 8 18 -7,6%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,3 3 7 -51,3%
Bilancia 40,9 8 17 226,2%
Správny fond 143,3 27 61 15,9%
Výdavky správneho fondu 124,8 23 53 10,8%
Bilancia 18,6 3 8 68,0%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.