Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 6 000,5 1 108 2 570 4,6%
Starobné dôchodkové poistenie 2 932,5 542 1 256 5,1%
Príjmy rezervného fondu solidarity 855,8 158 367 4,9%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 5 236,2 967 2 243 4,9%
Bilancia -1 447,9 -267 -620 n.a.
Invalidné poistenie 1 071,0 198 459 4,0%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 916,9 169 393 1,7%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 154,1 28 66 20,2%
Nemocenské poistenie 490,1 91 210 3,4%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 393,9 73 169 -1,4%
Bilancia 96,2 18 41 29,2%
Úrazové poistenie 142,1 26 61 7,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 44,8 8 19 1,2%
Bilancia 97,3 18 42 10,4%
Poistenie v nezamestnanosti 316,9 59 136 3,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 163,5 30 70 -6,2%
Bilancia 153,4 28 66 16,3%
Garančné poistenie 47,0 9 20 10,6%
Výdavky fondu garančného poistenia 17,4 3 7 6,8%
Bilancia 29,6 5 13 -27,5%
Správny fond 145,1 27 62 1,2%
Výdavky správneho fondu 126,0 23 54 1,0%
Bilancia 19,1 4 8 2,8%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.