Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 7 205,2 1 328 2 891 -0,1%
Starobné dôchodkové poistenie 3 681,8 679 1 477 -5,6%
Príjmy rezervného fondu solidarity 1 018,3 188 409 8,4%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 5 571,3 1 027 2 236 1,3%
Bilancia -871,3 -161 -350 n.a.
Invalidné poistenie 1 203,0 222 483 5,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 914,1 168 367 0,1%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a.     n.a.
Bilancia 289,0 53 116 30,0%
Nemocenské poistenie 572,4 105 230 6,4%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 473,9 87 190 14,2%
Bilancia 98,6 18 40 -19,9%
Úrazové poistenie 157,5 29 63 6,3%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 47,3 9 19 1,3%
Bilancia 110,2 20 44 8,6%
Poistenie v nezamestnanosti 365,6 67 147 6,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 171,6 32 69 8,2%
Bilancia 194,0 36 78 5,0%
Garančné poistenie 42,2 8 17 6,2%
Výdavky fondu garančného poistenia 13,4 2 5 -17,4%
Bilancia 28,8 5 12 22,4%
Správny fond 164,4 30 66 -1,5%
Výdavky správneho fondu 132,7 24 53 3,1%
Bilancia 31,7 6 13 -17,0%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.