Správny fond

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Správny fond
Výdavky správneho fondu
Bilancia